ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ

MAYBELLINE LASH SENSATIONAL SKY HIGH MASCARA MAKEUP
(دیدگاه کاربر 1)
ویژگی‌های محصول
 • برند: Maybelline
 • کشور سازنده: ایتالیا
 • حجم: 9.6 میل
ژینو بیوتی
ضمانت اصالت کالا
فقط 2 عدد در انبار موجود است
 • ارسال توسط فروشگاه ژینو بیوتی
بازگشت
 • ارسال توسط فروشگاه ژینو بیوتی
  این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه ژینو بیوتی تامین و آماده پردازش می‌گردد و توسط پیک فروشگاه ژینو بیوتی در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.

720,000 تومان

توضیحات

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara Makeup
ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﺣﺠﻢ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺸﮑﯽ
ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻟﺶ ﺳﻨﺴﺸﻨﺎﻝ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ (MAYBELLINE LASH SENSATIONAL SKY HIGH) ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ؛ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺭﯾﻤﻞ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﯼ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻭﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺗﺎ ﺩﺭﺷﺖ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﯿﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪﻥ ﻧﺮﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﯾﻤﻞ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﯾﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ
Sky High
ﺑﻠﻨﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﮋﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﮋﻩﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺭﯾﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﻟﺶ ﺳﻨﺴﯿﺸﻨﺎﻝ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﮋﻩﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﯾﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﮋﻩ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﯾﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﮋﻩ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﻣﮋﻩ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ:
ﺣﺠﻢ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﮋﻩﻫﺎ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﻮﻝ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﮋﻩ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺮﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﮋﻩﻫﺎ
ﺣﺎﻭﯼ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﺎﻣﺒﻮ
ﺗﺴﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﺳﯽ
ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ، ﺭﯾﺰﺵ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﮋﻩﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ: ﺑﺮﺱ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﻤﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﮋﻩﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺗﺎﺭ ﻣﮋﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻃﻮﻝ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺣﯿﻦ ﺭﯾﻤﻞﺯﺩﻥ، ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﺭﯾﻤﻞ ﺭﻭﯼ ﻣﮋﻩ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ
🥰 ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻦ🙏🏻
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺸﻮﺭ : ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺣﺠﻢ : 9/6 ﻣﯿﻞ

توضیحات تکمیلی

وزن 100 g
ابعاد 15 × 15 × 15 cm
برند

Maybelline

کشور سازنده

ایتالیا

حجم

9.6 میل

1 دیدگاه برای ﺭﯾﻤﻞ ﻣﯿﺒﻠﯿﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﮑﺎﯼ ﻫﺎﯼ

 1. 9168022055 پاسخ

  سلام اگه امکانش هست تاریخ انقضا رو قید کنید ممنون میشم

  • مدیر پاسخ

   در صور نیاز به اخذ اطلاعات دقیق تر و جزییات بیشتر به پیج اینستاگرام فروشگاه مراجعه کنید ( لینک در پایین صفحه اصلی )

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی کالا ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید یک محصول توسط ایشان است.
با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید.
کیفیت:
معمولی
ارزش خرید در برابر قیمت:
معمولی